รับจัดโต๊ะจีน โต๊ะจีนอร่อย โต๊ะจีนราคาถูก รายการอาหารโต๊ะจีนคุณภาำพ ต้อง โต๊ะจีน จ๊ะเอ๋
 
อีซี่ ขันหมาก บาย...จ๊ะเอ๋ โต๊ะจีน
ชุดเล็ก 14,000 บาท) 
1
ไก่นึ่ง 1คู่
2
เหล้า 1คู่
3
มะพร้าวอ่อน 5 ลูก
4
ส้มโอ 5 ลูก
5
กล้วย 5 หวี
6
หมู นอนตอง 1คู่
7
วุ้นเส้น 1คู่
8
ถั่วตัด 1คู่
9
งาตัด 1คู่
10
ลูกกวาด 1คู่
11
ฟักเชื่อม 1คู่
12
ข้าวพอง 1คู่
13
ขนมเปี๊ย 1คู่
14
หอย /เคอรี่พัฟ 1คู่
15
ปลา 1คู่
16
กุ้ง /ขนมโก๋ 1คู่
17
ผ้าขาว 1 ผืน
18
ธง และ กระดาบแก้ว ทุกถาด  
19
ต้นกล้วย (พร้อมตกแต่ง) 2 ต้น
20
ต้นอ้อย (พร้อมตกแต่ง) 5 ลำ
21
ขันหมาก เอก (พร้อมของในขัน) 1 ขัน
22
ขันสินสอด 1 ขัน
23
พานเชิญขันหมาก 1 พาน
24
ผ้ารับขันหมาก (พร้อมของในพิธี) 1 ผืน
25
พานเทียนแพ 1 พาน

รายการดังกล่าว ครบถ้วนแล้ว ท่านสามารถ แห่ได้เลย
พิเศษ แถม พานหลั่งน้ำ 1 คู่