รับจัดโต๊ะจีน โต๊ะจีนอร่อย โต๊ะจีนราคาถูก รายการอาหารโต๊ะจีนคุณภาำพ ต้อง โต๊ะจีน จ๊ะเอ๋
 
อีซี่ ขันหมาก บาย ...จ๊ะเอ๋ โต๊ะจีน
ชุดใหญ่ 18,000 บาท
1
ไก่นึ่ง 1 คู่
2
เหล้า 1 คู่
3
มะพร้าวอ่อน 5 ลูก
4
ส้มโอ 5 ลูก
5
กล้วย 5 หวี
6
หมู นอนตอง 1 คู่
7
วุ้นเส้น 1 คู่
8
ถั่วตัด 1 คู่
9
งาตัด 1 คู่
10 ลูกกวาด 1 คู่
11 ฟักเชื่อม 1 คู่
12 ข้าวพอง 1 คู่
13 ขนมเปี๊ย 1 คู่
14 หอย /เคอรี่พัฟ 1 คู่
15 ปลา 1 คู่
16 กุ้ง /ขนมโก๋ 1 คู่
17 ผ้าขาว 1 ผืน
18 ธง และ กระดาบแก้ว ทุกถาด
19 ต้นกล้วย (พร้อมตกแต่ง) 2 ต้น
20 ต้นอ้อย (พร้อมตกแต่ง) 5 ลำ
21 ขันหมาก เอก (พร้อมของในขัน) 1 ขัน
22 ขันสินสอด 1 ขัน
23 พานเชิญขันหมาก 1 พาน
24 ผ้ารับขันหมาก (พร้อมของในพิธี) 1 ผืน
25 พานเทียนแพ 1 พาน
26 ชุดตั่งรดน้ำสังข์ 1 ชุด
27 พานหลังน้ำ 1 คู่
28 น้ำอบ และ ดอกไม้ สำหรับหลังน้ำ  
29 พวงมาลัย 1 คู่
30 หมอน 1 คู่
รายการดังกล่าว ครบถ้วนแล้ว ท่านสามารถ แห่ได้เลย
พิเศษ ผู้ดำเนินการในพิธี พร้อมทำขวัญขันหมากให้แก่คู่บ่าวสาว เพิ่ม 2,000 บาท
หรือ กลองยาวราคาพิเศษ 2,500 บาท