โปรดโทรกลับมาเช็คราคา

เวทีขนาด 6 - 15 เมตร
* ไฟพาแสงสี
* ไฟโฟโล
* smoking
* moveing head
* scan
* effect
* stove
* เครื่องเสียง ชุดเล็ก ชุดใหญ่